Objekt obj Friedhof
OBJ-Dok-Nr. 5000:Text 09130444,T
Kreis 5098:Text Uckermark
Gemeinde 5100:Text Gartz (Oder)
Ort 5108:Text Gartz (Oder)
Straße 5116:Text Stettiner Straße
Sachbegriff 5230:Text Friedhof
Ausw-Art 9456:Text ED
Bezeichnung 9990:Text Friedhof mit Grabdenkmalen J. E. D. Obenaus, A. D. E. Obenaus, C. F. W. Klix
Urh-Instit. 9902:Text BLDAM
t2 Grabmal
t2 Grabmal
t2 Grabmal