Objekt obj Dorfkirche
OBJ-Dok-Nr. 5000:Text 09135204
Kreis 5098:Text Elbe-Elster
Gemeinde 5100:Text Lebusa
Ort 5108:Text Körba
Straße 5116:Text Lindenstraße, 19
Hausnummer 5117:Text 19
Sachbegriff 5230:Text Dorfkirche
Dat-Art 5060:Text Datierung, 1251/1300
num. Dat. 5064:Text 1251/1300
(Bau-)Mater. 5280:Text Feldstein & Raseneisenstein
Konst/Techn. 5300:Text massiv
Detail-Sachbegr. 5930:Text Dachturm, Schiefer, verkleidet, 1784
Det-Mat. 5934:Text Schiefer
Det-Techn. 5936:Text verkleidet
Det-Dat. 5938:Text 1784
Ausw-Art 9456:Text ED
Bezeichnung 9990:Text Dorfkirche
Lit-Kurzt. 8330:Text Denkmaltopographie Elbe-Elster, Bd. 7.1, 1998, S. 222 f., 09135204
Stelle 8334:Text S. 222 f.
Beschreibung 8336:docPage 09135204.pdf
WEB-Bilder 99PD:ImageRef EE-Koerba-Ki.jpg
WEB-Bilder 99PD:ImageRef EE-Koerba-Ki-1.jpg
WEB-Bilder 99PD:ImageRef EE-Koerba-Ki-Altar.jpg
Urh-Instit. 9902:Text BLDAM
t2 Glocke
t2 Glocke