Objekte obj Dieselkraftwerk / Kraftwerk
OBJ-Dok-Nr. 5000:Text 09100183
Kreis 5098:Text Cottbus
Gemeinde 5100:Text Cottbus
Ort 5108:Text Cottbus
sorbisch 5115:Text Chóśebuz
Straße 5116:Text Am Amtsteich, 15
Hausnummer 5117:Text 15
Bauw-Name 5202:Text Dieselkraftwerk / Kunstmuseum Dieselkraftwerk
Sachbegriff 5230:Text Dieselkraftwerk / Kraftwerk
Akt. Nutz. 5231:Text Museum
Dat-Art 5060:Text Datierung, 1927-1928
num. Dat. 5064:Text 1927-1928
Dat-Art 5060:Text Umbau, 2004-2008
num. Dat. 5064:Text 2004-2008
Bez-Künstler ob30:Text Entwurf, Klingenberg, Walter, Ingenieur
Name 3100:Text Klingenberg, Walter
ber. Funkt. 3475:Text Ingenieur
Bez-Künstler ob30:Text Entwurf, Issel, Werner, Architekt
Name 3100:Text Issel, Werner
ber. Funkt. 3475:Text Architekt
Bez-Werkst. ob35:Text Ausführung, Bau- und Industriegesellschaft Cottbus, Bauunternehmen
Name 3600:Text Bau- und Industriegesellschaft Cottbus
prod. Funkt. 3975:Text Bauunternehmen
Bez-Soziet. ob45:Text Bauherr, Elektrizitätsgesellschaft, AEG (Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft)
Enti-Art 4560:Text Elektrizitätsgesellschaft
Name 4600:Text AEG (Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft)
Bez-Soziet. ob45:Text Bauherr, Stadtwerke, Städtische Werke Cottbus
Enti-Art 4560:Text Stadtwerke
Name 4600:Text Städtische Werke Cottbus
Ausw-Art 9456:Text ED
Bezeichnung 9990:Text Dieselkraftwerk
Lit-Kurzt. 8330:Text Denkmaltopographie Cottbus, Bd. 2.1, 2001, S. 199 ff., 09100183
Stelle 8334:Text S. 199 ff.
Beschreibung 8336:docPage 09100183.pdf
WEB-Bilder 99PD:ImageRef CB-Dieselkraftwerkneu.jpg, Baxmann, Matthias, 2008
Fotograf 8490:Text Baxmann, Matthias
AufnDat 99AD:Text 2008
WEB-Bilder 99PD:ImageRef CB-Dieselkraftwerkalt1.jpg, Baxmann, Matthias, 2005
Fotograf 8490:Text Baxmann, Matthias
AufnDat 99AD:Text 2005
WEB-Bilder 99PD:ImageRef CB-Dieselkraftwerkalt.jpg, Baxmann, Matthias, 2005
Fotograf 8490:Text Baxmann, Matthias
AufnDat 99AD:Text 2005
Urh-Instit. 9902:Text BLDAM
t2 Turbinenhaus
t2 Schaltwarte