Objekt obj Stadtpark
OBJ-Dok-Nr. 5000:Text 09135165
Kreis 5098:Text Elbe-Elster
Gemeinde 5100:Text Herzberg (Elster)
Ort 5108:Text Herzberg (Elster)
Straße 5116:Text Badstraße
Sachbegriff 5230:Text Stadtpark
Dat-Art 5060:Text Datierung, 1886/1900
num. Dat. 5064:Text 1886/1900
Ausw-Art 9456:Text ED
Bezeichnung 9990:Text Stadtpark mit Boldedenkmal, Gefallenendenkmal und ehemaligem Bismarckdenkmal
Lit-Kurzt. 8330:Text Denkmaltopographie Elbe-Elster, Bd. 7.1, 1998, S. 143 ff., 09135165
Stelle 8334:Text S. 143 ff.
Beschreibung 8336:docPage 09135165.pdf
WEB-Bilder 99PD:ImageRef EE-HZ-Stadtpark.jpg
WEB-Bilder 99PD:ImageRef EE-HZ-Stadtpark2.jpg
Urh-Instit. 9902:Text BLDAM
t2 Denkmal
t2 Kriegerdenkmal
t2 Denkmal