Objekt obj Dorfkirche
OBJ-Dok-Nr. 5000:Text 09135215
Kreis 5098:Text Elbe-Elster
Gemeinde 5100:Text Herzberg (Elster)
Ort 5108:Text Mahdel
Straße 5116:Text Mahdel, 23
Hausnummer 5117:Text 23
Lage 5125:Text im Ort
Sachbegriff 5230:Text Dorfkirche
Dat-Art 5060:Text Datierung, 1746/1755
num. Dat. 5064:Text 1746/1755
Konst/Techn. 5300:Text Fachwerk & Ziegelausfachung
Detail-Sachbegr. 5930:Text Sockel, Sandstein
Det-Mat. 5934:Text Sandstein
Ausw-Art 9456:Text ED
Bezeichnung 9990:Text Dorfkirche
Lit-Kurzt. 8330:Text Denkmaltopographie Elbe-Elster, Bd. 7.1, 1998, S. 246 ff., 09135215
Stelle 8334:Text S. 246 ff.
Beschreibung 8336:docPage 09135215.pdf
WEB-Bilder 99PD:ImageRef EE-Mahdel-Ki.jpg
WEB-Bilder 99PD:ImageRef EE-Mahdel-Ki-1.jpg
WEB-Bilder 99PD:ImageRef EE-Mahdel-Ki-2.jpg
Urh-Instit. 9902:Text BLDAM
t2 Glocke